Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website berekenprocenten.nl en alle diensten die daarop worden aangeboden.

Gebruik van de website

Het gebruik van de website berekenprocenten.nl is op eigen risico. De eigenaar van de website is niet aansprakelijk voor eventuele schade of verlies als gevolg van het gebruik van de website.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten op de website, de daarop aangeboden informatie en de aangeboden calculators berusten bij de eigenaar van de website. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de eigenaar van de website de informatie op de website te gebruiken, verveelvoudigen of openbaar te maken.

Privacy

Bij berekenprocenten.nl  respecteren we de privacy van de bezoekers van de website en verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Voor meer informatie hierover verwijzen we naar ons cookie- en privacybeleid.

Aansprakelijkheid

De eigenaar van de website is niet aansprakelijk voor enige schade of verlies als gevolg van het gebruik van de website en/of de informatie en calculators die daarop worden aangeboden.

Wijzigingen

De eigenaar van de website behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Het is daarom aan te raden om regelmatig deze algemene voorwaarden te raadplegen.

Toepasselijk recht

Op deze algemene voorwaarden en het gebruik van de website is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden of het gebruik van de website zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.